ŠIMANOVSKÝ, Filip. Synchronizace databází MySQL a MS SQL [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56633. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Trchalík.
Uložit do Citace PRO