KACÁLEK, Jan. Jednoduchá vzdálená signalizace PLC systémů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56638. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Vít Tříska.
Uložit do Citace PRO