MIKLÍČEK, Marek. Bezdrátově řízený model automobilu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56642. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.
Uložit do Citace PRO