BRADÁČ, Albert, Marek SEMELA a Vladimír PANÁČEK. Využití záměrných poškození vozidel při řešení pojistných podvodů. In: Sborník příspěvků konference Vehicle Forensic Science Brno 2011 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011, s. 16-21 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-4294-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56654
Uložit do Citace PRO