TOKAŘ, Stanislav. Terminologie používaná při řešení pojistných podvodů. In: Sborník příspěvků konference Vehicle Forensic Science Brno 2011 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011, s. 22-31 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-4294-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56655
Uložit do Citace PRO