DVOŘÁČEK, Petr. Mapové podklady pro zaměřování a analýzu dopravních nehod. In: Sborník příspěvků konference Vehicle Forensic Science Brno 2011 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011, s. 44-62 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-4294-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56657

Uložit do Citace PRO