PROCHAZKA, Eduard a Lucie ŠEBELOVÁ. Využití vozidlové kamery při analýze dopravní nehody. In: Sborník příspěvků konference Vehicle Forensic Science Brno 2011 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011, s. 63-81 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-4294-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56658
Uložit do Citace PRO