KOHÚT, Pavol. Analýza príčin straty smerovej stability jazdnej súpravy. In: Sborník příspěvků konference Vehicle Forensic Science Brno 2011 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011, s. 101-119 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-4294-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56661

Uložit do Citace PRO