FEDRA, Tomáš. Zjištění hodnot zrychlení a zpomalení jízdních kol. In: Sborník příspěvků konference Vehicle Forensic Science Brno 2011 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011, s. 143-160 [cit. 2021-03-03]. ISBN 978-80-214-4294-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56663
Uložit do Citace PRO