KOLÁČEK, Pavel. Potenciál hanáckých usedlostí pro nezemědělské podnikání. In: XV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011, s. 42-44 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-4266-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56670
Uložit do Citace PRO