KORČÁKOVÁ, Alžběta. K projektu Výzkum lidové architektury - současný pohled na odkaz lidové architektury. In: XV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011, s. 45-49 [cit. 2022-09-26]. ISBN 978-80-214-4266-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56671

Uložit do Citace PRO