KUČEROVÁ, Petra. Využití mobilních staveb. In: XV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011, s. 56-60 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-4266-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56673
Uložit do Citace PRO