NOVÁK, Petr. Trvale udržitelná sídla. In: XV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011, s. 70-75 [cit. 2022-08-08]. ISBN 978-80-214-4266-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56676

Uložit do Citace PRO