STUCHLÍK, Aleš. Udržitelné plánování měst: hodnocení velkých urbanistických projektů. In: XV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011, s. 91-93 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-4266-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56680
Uložit do Citace PRO