ŠÁCHOVÁ, Irena. Postav dům jako strom. In: XV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011, s. 94-98 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-4266-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56681

Uložit do Citace PRO