ŠMARDOVÁ, Kateřina. Hliněné podlahy v architektuře minulé i současné. In: XV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011, s. 105-110 [cit. 2023-01-31]. ISBN 978-80-214-4266-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56683

Uložit do Citace PRO