ŠUŠKA, Milan. Premena postagrárneho vidieka. In: XV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011, s. 111-116 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-214-4266-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56684

Uložit do Citace PRO