UDŽAN, Rastislav. Architektúra medzivojnových brněnských židovských architektov - Arnošt Wiesner, Otto Eisler, Endre Steiner, Zikmund Kerekeš a Max Tintner. In: XV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011, s. 117-120 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-4266-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56685
Uložit do Citace PRO