HLAVSA, Tomáš. Česká vědecká stanice v Antarktidě. In: XIV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010, s. 13-18 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-214-4088-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56692

Uložit do Citace PRO