KŘEHÁČKOVÁ, Julie. Veřejné prostory a zeleň v suburbiích. In: XIV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010, s. 52-57 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-4088-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56699
Uložit do Citace PRO