KRISTEK, Jan. Transformace městských částí – teorie, příčíny, příklady. In: XIV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010, s. 58-61 [cit. 2021-11-30]. ISBN 978-80-214-4088-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56700

Uložit do Citace PRO