RABL, Tomáš. Parametricismus v Čechách. In: XIV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010, s. 84-87 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-214-4088-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56705

Uložit do Citace PRO