ŠMARDOVÁ, Kateřina. Hlína v současné stavitelské praxi a další perspektivy jejího využití. In: XIV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010, s. 100-105 [cit. 2022-05-16]. ISBN 978-80-214-4088-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56708

Uložit do Citace PRO