SVOBODA, Jiří. Architektonické a technické prostředky tvorby elektroiontového mikroklimatu budov. In: XIV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010, s. 106-110 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-4088-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56709
Uložit do Citace PRO