VELEHRADSKÝ, Tomáš. Potenciál vláknových cementových kompozitů v architektuře. In: XIV. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010, s. 121-124 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-4088-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56712
Uložit do Citace PRO