HRUBANOVÁ, Denisa. Zeleň městského interiéru. In: XIII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009, s. 25-29 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-214-3878-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56724

Uložit do Citace PRO