KRAMÁŘOVÁ, Šárka. Zhodnocení vojenského památkového dědictví 20. století přístavních měst na pobřeží Atlantiku. In: XIII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009, s. 50-57 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-3878-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56727
Uložit do Citace PRO