KŘEČEK, David. Optimalizace návrhu pasivního domu pomocí software PHPP 2007 CZ. In: XIII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009, s. 58-63 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-3878-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56728
Uložit do Citace PRO