MOHAMMED, Najeh Mohammed. Space Syntax, Background and Developement. In: XIII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009, s. 95-101 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-3878-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56734
Uložit do Citace PRO