NAHORNIAKOVÁ, Marcela. Obytná organická architektura Spojených států amerických. In: XIII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009, s. 102-109 [cit. 2022-12-08]. ISBN 978-80-214-3878-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56735

Uložit do Citace PRO