POKORNÝ, Filip. Trvale udržitelný rozvoj ve vztahu k revitalizaci postindustriálního území. In: XIII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009, s. 127-132 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-3878-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56739
Uložit do Citace PRO