ŠIMONOVÁ, Barbora. Vítězství konceptu nad kontextem, Česká soudobá architektura a její říznost. In: XIII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009, s. 162-163 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-3878-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56745
Uložit do Citace PRO