ŠMÍDEK, Petr. Poučení ze Španělska. In: XIII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009, s. 164-170 [cit. 2020-12-04]. ISBN 978-80-214-3878-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56746
Uložit do Citace PRO