VELKOVÁ, Soňa. Formy péče o nezaopatřené děti. In: XIII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009, s. 171-172 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-3878-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56747
Uložit do Citace PRO