ČÁSLAVA, Petr. Alternativní způsoby výstavby dřevostaveb na venkově. In: XII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008, s. 12-15 [cit. 2022-06-27]. ISBN 978-80-214-3656-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56752

Uložit do Citace PRO