KARASOVÁ, Alena. Historie nepálené hlíny ve světě. In: XII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008, s. 38-41 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-3656-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56758
Uložit do Citace PRO