KREJČÍ, Markéta. Vegetační prvek v konstrukci architektonického díla. In: XII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008, s. 52-55 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-3656-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56760

Uložit do Citace PRO