MIKULÍKOVÁ, Irena. Bionika v architektuře. In: XII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008, s. 65-68 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-3656-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56761

Uložit do Citace PRO