NAHORNIAKOVÁ, Marcela. Metamorfóza a její vliv na soudobou architekturu. In: XII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008, s. 77-79 [cit. 2022-12-06]. ISBN 978-80-214-3656-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56764

Uložit do Citace PRO