ŠMÍDEK, Petr. 4. bienále architektury v Lublani. In: XII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008, s. 105-115 [cit. 2022-08-08]. ISBN 978-80-214-3656-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56769

Uložit do Citace PRO