ŠUSTROVÁ, Veronika. Aplikace ekologických aspektů v obytných souborech v České republice. In: XII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008, s. 116-121 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-3656-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56770

Uložit do Citace PRO