SZABÓOVÁ, Viktória. Architektúra – „čiarový kód“. In: XII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008, s. 122-125 [cit. 2022-06-27]. ISBN 978-80-214-3656-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56771

Uložit do Citace PRO