ŠIMONOVÁ, Barbora. Texty architektů Stevana Holla a Louise I.Kahna v zaostření na společné téma prostoru a světla. In: XII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008, s. 126-128 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-3656-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56772
Uložit do Citace PRO