VELKOVÁ, Soňa. Architektonická typologie dětských vesniček. In: XII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008, s. 134-139 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-3656-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56774
Uložit do Citace PRO