HERZANOVÁ, Tereza. Současné problémy při vymezování ÚSES v urbánním prostoru. In: XI. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007, s. 6-10 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-3405-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56776
Uložit do Citace PRO