SLOŽILOVÁ, Hana. Úpravy nábřeží. In: XI. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007, s. 11-14 [cit. 2022-06-27]. ISBN 978-80-214-3405-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56777

Uložit do Citace PRO