BIDLOVÁ, Jitka. Aktuální dotační politika pro instalaci fotovoltaických článků. In: XI. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007, s. 44-49 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-3405-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56783
Uložit do Citace PRO