IBRAHIM, M. A., S. MINAEI a E. YUCE. All-Pass Sections with High Gain Opportunity. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(1), 3-9 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56791
Uložit do Citace PRO