BURGET, Radim, Jan KARASEK a Zdenek SMEKAL. Recognition of Emotions in Czech Newspaper Headlines. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(1), 39-47 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56796

Uložit do Citace PRO