BARTUSEK, K., J. PRINOSIL a Z. SMEKAL. Optimization of Wavelet-Based De-noising in MRI. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(1), 85-93 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56802
Uložit do Citace PRO